งวดประจำวันที่ 01 เมษายน 2560

Loading...

หวยรัฐบาล A1

เลขส่วนลดจ่าย
6 ตัว5 %400,000
2 ตัวโต๊ดคู่บน0 %13
2 ตัวโต๊ดคู่หัว0 %13
6 ตัวโต๊ด5 %500
5 ตัวหัว35 %50,000
5 ตัวหัวโต๊ด35 %380
5 ตัวบน35 %50,000
5 ตัวบนโต๊ด35 %380
4 ตัวหัว35 %5,000
4 ตัวหัวโต๊ด35 %230
4 ตัวบน35 %5,200
4 ตัวบนโต๊ด35 %230
3 ตัวบน5 %900
3 ตัวบนโต๊ด5 %150
3 ตัวหัว5 %900
3 ตัวหัวโต๊ด5 %150
3 ตัวล่าง0 %160
2 ตัวบน0 %90
2 ตัวล่าง0 %90
วิ่งบน12 %3
วิ่งล่าง12 %4
เลขคู่/คี่ล่าง0 %1.80
เลขคู่/คี่บน0 %1.80

เข้าสู่ระบบก่อนเล่นครับ

หวยรัฐบาล A2

เลขส่วนลดจ่าย
6 ตัว5 %400,000
2 ตัวโต๊ดคู่บน12 %12
2 ตัวโต๊ดคู่หัว12 %12
6 ตัวโต๊ด5 %500
5 ตัวหัว35 %50,000
5 ตัวหัวโต๊ด35 %380
5 ตัวบน35 %50,000
5 ตัวบนโต๊ด35 %380
4 ตัวหัว35 %5,000
4 ตัวหัวโต๊ด35 %230
4 ตัวบน35 %5,000
4 ตัวบนโต๊ด35 %230
3 ตัวบน38 %550
3 ตัวบนโต๊ด38 %100
3 ตัวหัว38 %550
3 ตัวหัวโต๊ด38 %100
3 ตัวล่าง38 %120
2 ตัวบน20 %70
2 ตัวล่าง20 %70
วิ่งบน12 %3
วิ่งล่าง12 %4
เลขคู่/คี่ล่าง0 %1.80
เลขคู่/คี่บน0 %1.80

เข้าสู่ระบบก่อนเล่นครับ

หวยรัฐบาล A3

เลขส่วนลดจ่าย
6 ตัว5 %400,000
2 ตัวโต๊ดคู่บน24 %11
2 ตัวโต๊ดคู่หัว24 %11
6 ตัวโต๊ด5 %500
5 ตัวหัว35 %50,000
5 ตัวหัวโต๊ด35 %380
5 ตัวบน35 %50,000
5 ตัวบนโต๊ด35 %380
4 ตัวหัว50 %3,700
4 ตัวหัวโต๊ด50 %175
4 ตัวบน50 %3,700
4 ตัวบนโต๊ด50 %175
3 ตัวบน43 %500
3 ตัวบนโต๊ด43 %90
3 ตัวหัว43 %500
3 ตัวหัวโต๊ด43 %90
3 ตัวล่าง43 %110
2 ตัวบน25 %65
2 ตัวล่าง25 %65
วิ่งบน12 %3
วิ่งล่าง12 %4
เลขคู่/คี่ล่าง0 %1.80
เลขคู่/คี่บน0 %1.80

เข้าสู่ระบบก่อนเล่นครับ